Marek Nowicki

adwokat

Prowadzę kancelarię w Bielsku-Białej, ale doradzam twórcom i przedsiębiorcom z całej Polski. Mam przyjemność łączyć zainteresowania z życiem zawodowym - moją pasją są technologia i gry wideo, a na co dzień zajmuję się głównie prawem autorskim, przygotowując umowy, regulaminy i pisma dla branży kreatywnej i e-commerce...
[Więcej >>>]

Potrzebujesz porady albo umowy?

Polityka prywatności

Zasady ogólne
Jako autor niniejszego bloga zastrzegam, iż nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników bloga. Szanuję prywatność innych osób i dokładam wszelkich starań, aby ich dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Szczegółowe zasady przetwarzania dostępne są poniżej.

Dane administratora
Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.legalneportfolio.pl (dalej zwanych „użytkownikami”) jestem ja, czyli Marek Nowicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Marek Nowicki, NIP: 5472227848, ul. Nad Niprem 2/7, 43-300 Bielsko-Biała, legalneportfolio@mareknowicki.com (dalej: „Ja” lub „administrator”).

Źródło pozyskiwania danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzam, pozyskuję od użytkowników, którzy kontaktują się ze mną w jakiejkolwiek sprawie, zostawiają komentarz na blogu, zapisują się do newslettera albo korzystają z moich usług, np. pobierając jakiś plik, który udostępniam. Przetwarzam takie dane, które użytkownik mi poda, czyli np. imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu czy numer rachunku bankowego. Dodatkowo, odwiedzenie strony wiąże się z przesłaniem do serwera zapytań, które są gromadzone w logach serwera. Logi obejmują dane takie jak data, adres IP, informacje o systemie informacyjnym czy przeglądarce internetowej. Nie mam możliwości wykorzystania tych danych do identyfikacji konkretnego użytkownika, natomiast wykorzystuję je do celów administracyjnych, diagnostycznych i statystycznych.

Cookies i inne narzędzia
Ta strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci urządzenia końcowego pozwalające na odczytywanie anonimowych danych. Korzystanie z nich pozwala na poprawne funkcjonowanie strony internetowej, a także na optymalizację usług poprzez zbieranie zanonimizowanych danych w zakresie wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, aktywności na stronie internetowej i poszczególnych podstronach lub aktywności związanej z linkami, a także płci użytkownika, jego przedziału wiekowego i miejscowości, z której nastąpiło połączenie.

Ciasteczka wykorzystywane niezależnie od zgody użytkownika, to cookies niezbędne, wymagane do poprawnego korzystania z serwisu, np. do celu uwierzytelnienia użytkownika. W pozostałym zakresie, zgoda na korzystanie z plików cookies jest wyrażana poprzez wybranie odpowiednie ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o plikach cookies są dostępne np. tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach internetowych odbywa się następująco:

Microsoft Edge: Ustawienia > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn

Google: Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn > Pliki cookie

Mozilla Firefox: Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane stron

Opera: Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryny > Ciasteczka

Safari: Safari > Preferencje > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn

Dobrowolność podania danych osobowych
Do zapisu na newsletter konieczne jest podanie adresu e-mail, na który zostaną wysłane zamówione treści. W przypadku zawierania umowy (np. sprzedaży produktów cyfrowych albo udzielania odpłatnej konsultacji) konieczne będzie podanie adresu e-mail, a jeśli usługa jest płatna, to również danych nabywcy i danych do faktury (nie zawsze muszą się pokrywać). Kontakt w sprawie reklamacji może wymagać podania danych osobowych, w zależności od natury reklamacji, celem zidentyfikowania problemu i dokonania oceny, czy reklamacja jest zasadna. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może ułatwić komunikację.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przekazywane są innym odbiorcom zakresie, w jakim jest to konieczne do zrealizowania celów opisanych powyżej, i to tylko podmiotom współpracującym, które spełniają ustawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być biura rachunkowe, dostawcy hostingu czy banki.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmuję wobec użytkowników decyzji, które opierają się o zautomatyzowane przetwarzanie i wywołują wobec nich skutki prawne albo wpływają na użytkowników w podobny sposób.

Uprawnienia użytkowników
Użytkownicy, których dane osobowe przetwarzam, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te nie są jednak bezwzględne i podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 16-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto, użytkownicy mają w każdej chwili prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem zgody, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegam sobie możliwość dokonania zmian w Polityce Prywatności z ważnych powodów, w szczególności jeśli zmienią się zasady przetwarzania przeze mnie danych osobowych, przepisy prawa albo sposób ich interpretacji, a także jeśli zmianie ulegnie lista wykorzystywanych przeze mnie narzędzi lub sposób ich działania. O wprowadzeniu zmian w Polityce będę informować poprzez wysłanie wiadomości e-mail.